Aktuálně

Vážení klienti,

na jednání se prosím dostavte na přesně určený či sjednaný čas. Čekání či setrvání v notářské kanceláři Vám nemůže být zajištěno a nebude umožněno.

Pokud jste nemocní, nebo jste se dostali do jakéhokoli kontaktu, i nepřímého, s nemocným, prosím omluvte a zrušte svoji účast na jednání.

S ohledem na aktuální mimořádnou situaci si Vás dovoluji požádat, aby jste se předem objednali na tel. 720 125 128, případně přes e-mail, a zároveň veškeré požadavky a podklady zasílali předem na e-mail notar@notar-jl.cz. Požadavky objednaných klientů budou řešeny přednostně.