Služby

Zakládání právnických osob a zejména obchodních korporací

Potřebujete založit společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, nebo evropskou společnost? Zakládáme společnosti na klíč a provedeme za Vás zápis od obchodního rejstříku.

Převody obchodních korporací

Potřebujete převést společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, nebo evropskou společnost? Udělat změny ve společnostech? Nachystáme Vám veškeré listiny a provedeme za Vás zápis od obchodního rejstříku.

Osvědčování valných hromad

Pokud potřebujete osvědčit průběh valné hromady, jsme připraveni Vám tuto službu nabídnout, včetně konzultace ohledně přípravy valné hromady.

Zakládání svěřenských fondů

Pomůžeme Vám založit svěřenský fond za účelem vyčlenení a správy majetku.

Převody nemovitostí

Připravíme Vám dokumentaci o převodu nemovitostí, zejména kupní, nebo darovací smlouvu, která je veřejnou listinou. Pomůže Vám se zápisem do katastru nemovitostí.

A co k tomu budete potřebovat? Neobejdete se bez listiny prokazující vlastnické právo převodce k nemovitosti, jako například darovací či kupní smlouva nebo dědické rozhodnutí.

Notářské úschovy

Pokud kupujete dům či byt, můžeme Vám nabídnout uložení kupní ceny do notářské úschovy, tím zajistíme bezpečné zajištění úhrady ceny nemovité věci.

Notářský zápis jako podklad pro zajištění dluhu

Sepíšeme Vám notářský zápis, který zavazuje dlužníka k zaplacení dluhu, a který je exekučním titulem. V takovém případě se Vaší pohledávky nebudete muset domáhat ve sporném řízení u soudu.

Pořízení pro případ smrti

Podle Vašich požadavků sepíšeme závěť, dovětek, dědickou smlouvu, nebo dohodu o zřeknutí se dědického práva.

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Nabízíme vyhotovení smluv modifikujících manželský majetkový režim. Zajistíme jejich zápis do seznamu smluv o manželském majetkovém režimu. Pokud uzavřete tyto smlouvy, můžete předejít majetkovým dopadům ovlivňující majetkové poměry, např. dopad podnikatelských rizik jednoho z manželů anebo složitému majetkovému vypořádání při rozvodu. Zápisem do seznamu smluv o manželském majetkovém režimu navíc získáte výhodu fikce seznámení třetích osob o modifikaci manželského majetkového režimu.

Vidimace a legalizace

Ověřujeme pravost Vašeho podpisu a nebo shody a kopie listin s jejich originálem.

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Vyhotovujeme výpisy z rejstříků veřejné správy. K tomuto účelu využíváme službu Czechpoint.

Výše uvedené představuje pouze příklad služeb, které Vám můžeme nabídnout. Pokud jste zde nenašli, co hledáte, nemějte obavu se nás zeptat. Rádi Vám odpovíme.