Ceny notářských služeb

Ceny služeb notáře jsou stanoveny vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., a jsou zpravidla vypočítávány z hodnoty předmětu úkonu, kdy je výše odměny určena procentuálně.

Notář si nemůže stanovit za notářské úkony smluvní ceny. V případě, že chcete vědět informace o cenách, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. Pokud chcete znát orientační cenu našich služeb, nahlédněte do vyhlášky zde.