Nabídka

Poskytujeme notářské služby – sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování, přijímání listin a peněz do notářské úschovy.

Zastupujeme v jednání s jinými osobami, při jednání s orgány veřejné moci a před soudy tam, kde zastoupení právní předpisy umožňují, zejména v řízeních ve věcech veřejných rejstříků a ve věcech podle zákona o zvláštních řízeních soudních.

  • Ověřujeme podpisy a listiny.
  • Poskytujeme právní porady.
  • Sepisujeme soukromé listiny.
  • Zpracováváme právní rozbory.
  • Provádíme správu majetku.
  • Můžete u nás získat všechny výstupy z Czechpointu, zejména výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí.
  • Provádíme zápisy do veřejných rejstříků.
  • Nabízíme správu pozůstalostí a zastupování v řízeních o pozůstalosti (s vyjímkou tam, kde jsem pověřen jako soudní komisař).

Jsme schopni Vám notářské služby poskytnout také v anglickém jazyce.

V našem oboru je samozřejmostí nestrannost a nezávislost, přesto jsou pro nás potřeby našich klientů naprosto klíčové. Vždy dáváme klientovi maximální pozornost a klademe důraz na jeho individuální potřeby tak, aby byl výsledek celého procesu nejen v zájmu klienta, ale také v naprostém souladu s právními předpisy.